แปลเพลง Spotlight – Bobby (Thaisub)

แปลเพลง Spotlight – Bobby เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Spotlight – Bobby Thaisub

แปลเพลง Spotlight - Bobby

Artist: Bobby
Song: Spotlight

แปลเพลง Spotlight – Bobby ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ukvz_QDdzGY

แปลเพลง Spotlight – Bobby ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=153018

Youtube Official : https://youtu.be/BP7pWBLIVMo

เนื้อเพลง Spotlight – Bobby

Looking inside the mirror
I tell him not to stop this game
It’s been awhile I’m starting over
Gonna freak you out

Step into the crowd
Now I see all eyes on me
It’s been a while I’m breaking out
I’m gonna show you now

시간을 멈춰 마음을 찾아
그 곳에 날 만난다면
절벽의 끝에 서있는 내게
(해줄 말이 있어)

한발을 내딛고 힘껏 달려가
날개를 펼쳐 봐도 돼
어느새 하늘을 날고 있을 넌
(You’re eternal starlight)

저 벽을 밟고 넘어
두려움의 끝을 봐
내 안에 숨겨진
빛을 꺼내 날려 봐

Turning on the spotlight
I say
Everybody calls me
You know it
I deserve it
(What)
Turning on the spotlight
Turning on the spotlight
Turning on the spotlight

시간을 잡아 마음을 열어
그 곳에 날 만난다면
이 길의 끝에 서있는 내게
(해줄 말이 있어)

한발을 내딛고 힘껏 달려가
날개를 펼쳐 봐도 돼
어느새 하늘을 날고 있을 넌
(You’re eternal starlight)

You’re eternal starlight
You’re eternal starlight
Gonna show you now
Oh gonna show you now

กลับหน้ารวมเพลง –