แปลเพลง Spinning – no rome (Thaisub)

แปลเพลง Spinning – no rome เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Spinning – no rome Thaisub

แปลเพลง Spinning - no rome

Artist: no rome
Song: Spinning

แปลเพลง Spinning – no rome ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Si8cocegU_s

แปลเพลง Spinning – no rome ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158021

Youtube Official : https://youtu.be/6Wlz9tc5UQA

เนื้อเพลง Spinning – no rome
Found you at four in the morning
Confidence soaring
Thought you moved onto a new thing
But you keep it revolving
I look so good dressed in nothing
You ended up falling
I never needed your shelter
I’m good with no warning
My love like a city
All night, everywhere
You love being with me
You never forget
24/7 in Heaven
But nothing compares
Thought you’d get over the feeling

But you just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
But you just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
‘Cause you just keep

You must be feeling the pain
You must be wondering
Amphetamines in your brain
Maybe you’re suffering
I must be causing your pain
I bet you feel the same
But you never regret a thing
‘Cause the game feels so good to win, darling
Yeah ooh, you just keep spinning

Yeah, you just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
‘Cause you just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
‘Cause you just keep

My best friend told me the same
Forgot that I had one
I’m on my knees and I pray
I shouldn’t have mentioned
I’m back here after the States
In luck that we catch up
But I know that you fucking around
‘Cause I know you’re with it

You just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
‘Cause you just keep spinning over there
Spinning over there, spinning over there
‘Cause you just keep spinning over there
You just keep

 

กลับหน้ารวมเพลง –