แปลเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear (Thaisub)

แปลเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear Thaisub

แปลเพลง So Sick – Kiiara

Artist: Kiiara feat. blackbear
Song: So Sick

แปลเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WaESv-2EK6g

แปลเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154569

Youtube Official : https://youtu.be/NuoA1LXkbqE

เนื้อเพลง So Sick – Kiiara feat. blackbear
You got me feeling so

If you knew what you meant to me
You wouldn’t make it look so easy
Acting like you forgot our history
But I don’t, no, I don’t

Feels like it hasn’t even been that long, yeah
Already know who’s been calling your phone
And I feel like I should’ve seen it coming all along
But I guess you were already gone

You got me feeling so sick, sick, sick
Got me feeling so sick, sick, sick
Why you posting those pics, pics?
I guess you got over it quick, uh-huh
You got me feeling so sick

Yeah, somewhere in your Tumblr world
With your superficial clique
Hope my song come on the radio
And make you feel like shit
And I seen your new lil’ boyfriend
Tell him please gеt off my dick
I done blocked you off of evеrything
In the past, I do not live
So, sooner or later, you’ll see why I do what I did
But you made me feel so disgusting, so ick
And you don’t care about the memories
You care about the pics
And I won’t say one more line
About how you make me so fucking sick

So sick, so sick, so sick
Got me feeling so sick (Sick), sick (Sick), sick (Woah, yeah)
Why you posting those pics, pics?
I guess you got over it quick, uh-huh
You got me feeling so sick

How could you move on that quick?
You were so in love, I know it
Why would you treat me like this? (Uh-huh)

So sick, (So) sick (Sick), sick
Got me feeling so sick (Sick), sick (Sick), sick (Sick, sick, sick)
Why you posting all those pics, pics? (Why you playing, girl?)
I guess you got over it quick, uh-huh
You got me feeling so sick (Sick), sick (Sick), sick (Uh-huh)
Got me feeling so sick (Sick), sick (Sick), sick (Uh-huh)
Why you posting those pics, pics, pics?
I guess you got over it quick, uh-huh
You got me feeling so sick

 

กลับหน้ารวมเพลง –