แปลเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys (Thaisub)

แปลเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys Thaisub

แปลเพลง Shape Of My Heart - Backstreet Boys

Artist: Backstreet Boys
Song: Shape Of My Heart

แปลเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Af0dhWBl7JQ

แปลเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=57431

Youtube Official : https://youtu.be/OT5msu-dap8

เนื้อเพลง Shape Of My Heart – Backstreet Boys
Baby, please try to forgive me
Stay here don’t put out the glowHold me now, don’t bother
If every minute it makes me weaker
You can save me from the man that I’ve becomeLookin’ back on the things I’ve done
I was tryin’ to be someone
I played my part,
Kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Sadness is beautiful, loneliness is tragical
So, help me, I can’t win this war, oh no

Touch me now, don’t bother
If every second it makes me weaker
You can save me from the man I’ve become

Lookin’ back on the things I’ve done
I was tryin’ to be someone
I played my part,
Kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

I’m here with my confession
Got nothing to hide no more
I don’t know where to start
But to show you the shape of my heart

I’m lookin’ back on things I’ve done
I never wanna play the same old part
Or keep you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Lookin’ back on the things I’ve done
I was tryin’ to be someone
I played my part,
Kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Lookin’ back on the things I’ve done
I was tryin’ to be someone
I played my part,
Kept you in the dark
Now let me show you the shape of…
Show you the shape of my heart

 

กลับหน้ารวมเพลง –