แปลเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa (Thaisub)

แปลเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa Thaisub

แปลเพลง Shall we kiss

Artist: Jung Yong Hwa
Song: Shall we kiss?

แปลเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fdOolAZylrQ

แปลเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154682

Youtube Official : https://youtu.be/j0dbeuvGglM

เนื้อเพลง Shall we kiss? – Jung Yong Hwa
나 왜 이럴까 너를 만나면
내 기분이 잘 조절이 안돼
너의 작은 행동 말투에
자꾸 헷갈려 Up & Down

널 안 보는 척 듣지 못한 척
딴청 부리는 내가 어색해
그럴수록 티가 날 텐데
한 뼘 자라난 Oh 내 사랑

하나 둘 셋 세보면
너를 좋아할 이유가 넘쳐

Oh It’s my love 자꾸 보고 싶고
손잡고 싶고 안고 싶은 이 맘
두근거리면 그건 love
그게 맞을 거야
매일 어제보다 오늘이
더 예뻐 보이는 너를 사랑하지만
아직 말도 못 하는 그 이유는
I I don’t know

두 눈 감아도 눈을 떠봐도
내 세상엔 어디를 봐도
너란 그림이 그려 있어

하나 둘 셋 걸으면
어디로 가도 결국 니 앞에

Oh It’s my love 자꾸 보고 싶고
손잡고 싶고 안고 싶은 이 맘
두근거리면 그건 love
그게 맞을 거야
매일 어제보다 오늘이
더 예뻐 보이는 너를 사랑하지만
아직 말도 못 하는 그 이유는
I I don’t know

늘 연습만 했던 말
오늘은 꼭 하고 싶어
지금 너에게 가고 있어

Oh It’s my love 자꾸 보고 싶고
손잡고 싶고 안고 싶은 이 맘
나와 같다면 우린 love
그게 맞을 거야
매일 어제보다 조금씩
더 커져만 가는 사랑 알게 될 거야
나와 함께한다면
이 사랑을 I give to you

Tik Tok Tik Tok 시간만 가는데
Yeah 더 늦기 전에 그래
우리 키스해볼까

 

กลับหน้ารวมเพลง –