แปลเพลง Second Hand News – Birdy (Thaisub)

แปลเพลง Second Hand News – Birdy เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Second Hand News – Birdy Thaisub

แปลเพลง Second Hand News - Birdy

Artist: Birdy
Song: Second Hand News

แปลเพลง Second Hand News – Birdy ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/RqMM_rb6mAI

แปลเพลง Second Hand News – Birdy ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158697

Youtube Official : https://youtu.be/BK6agerqsMM

เนื้อเพลง Second Hand News – Birdy
I’m a book of mistakes
And it’s just getting worse
Every new one I make
Is a rumour you heard
‘Cause these days I’m self-destructive the way I love
I push away every chance ’cause it’s never enough, my love
You can take the things they say
As the bitter truth
Don’t throw it all away
On second hand news
‘Cause if I just let go
If my heart could choose
I would burn these bridges I’ve built
And find my way back to you
No, don’t throw it all away on
Second hand news
Been a broken machine
Since the day you’ve been gone
On a loop in a dream
Did you think I’d move on?
You can take the things they say
As the bitter truth
But don’t throw it all away
On second hand news
‘Cause if I just let go
If my heart could choose
I would burn these bridges I’ve built
And find my way back to you
I’d leave it all behind
I’ve got nothing to lose
And I know you’ve heard what you’ve heard
But it doesn’t mean it’s true
No, don’t throw it all away on
Second hand news
Crying silent tears in the next-door room
‘Cause everybody’s here but you
So I wrote you out this message
But I stopped myself from sending it off
If I just let go
If my heart could choose
I would burn these bridges I’ve built
And find my way back to you
Leave it all behind
I’ve got nothing to lose
And I know you’ve heard what you’ve heard
But it doesn’t mean it’s true
No, don’t throw it all away on
Second hand news
No, don’t throw it all away on
Second hand news

 

กลับหน้ารวมเพลง –