แปลเพลง Say You Say Me – Lionel Richie (Thaisub)

แปลเพลง Say You Say Me – Lionel Richie เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Say You Say Me – Lionel Richie Thaisub

แปลเพลง Say You Say Me - Lionel Richie

Artist: Lionel Richie
Song: Say You Say Me

แปลเพลง Say You Say Me – Lionel Richie ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/IPxIv1tsb40

แปลเพลง Say You Say Me – Lionel Richie ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=160026

Youtube Official : https://youtu.be/we0mk_J0zyc

เนื้อเพลง Say You Say Me – Lionel Richie
Say you, say me say it for always
That’s the way it should be
Say you, say me say it together
Naturally
I had a dream I had an awesome dream
People in the park playing games in the dark
And what they played was a masquerade
And from behind of walls of doubt a voice was crying out
Say you, say me it for always
That’s the way it should be
Say you, say me say it together
Naturally
As we go down life’s lonesome highway
Seems the hardest thing to do is to find a friend or two
That helping hand
Some one who understands
That when you feel you’ve lost your way
You’ve got some one there to say I’ll show you
Say you, say me it for always
That’s the way it should be
Say you, say me say it together
Naturally
So you think you know the answers, Oh no
Well the whole world has got you dancing
That’s right, I’m telling you
It’s time to start believing oh yes
Believing who you are
You are a shining star
Say you, say me it for always
Oh that’s the way it should be
Say you, say me say it together
Naturally
Say it together, naturally

 

กลับหน้ารวมเพลง –