แปลเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston (Thaisub)

แปลเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston Thaisub

แปลเพลง Saving All My Love For You - Whitney Houston

Artist: Whitney Houston
Song: Saving All My Love For You

แปลเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/7B5TqlTg1Dk

แปลเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158886

Youtube Official : https://youtu.be/ewxmv2tyeRs

เนื้อเพลง Saving All My Love For You – Whitney Houston
A few stolen moments is all that we share
You’ve got your family and they need you there
Though I’ve tried to resist being last on your list
But no other man’s gonna do
So I’m saving all my love for you
It’s not very easy living all alone
My friends try and tell me find a man of my own
But each time I try I just break down and cry
‘Cause I’d rather be home feeling blue
So I’m saving all my love for you
You used to tell me we’d run away together
Love gives you the right to be free
You said be patient just wait a little longer
But that’s just an old fantasy
I’ve got to get ready just a few minutes more
Gonna get that old feeling when you walk through that door
‘Cause tonight is the night for feeling alright
We’ll be making love the whole night through
So I’m saving all my love for you
Yes, I’m saving all my love
Yes, I’m saving all my love for you
No other woman is gonna love you more
‘Cause tonight is the night that I’m feeling alright
We’ll be making love the whole night through
So I’m saving all my love
Yeah, I’m saving all my lovin’
Yes, I’m saving all my love for you
For you
For you

 

กลับหน้ารวมเพลง –