แปลเพลง Santa Claus is coming to town (Thaisub)

แปลเพลง Santa Claus is coming to town เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Santa Claus is coming to town Thaisub

แปลเพลง Santa Claus is coming to town

Artist: –
Song: Santa Claus is coming to town

แปลเพลง Santa Claus is coming to town ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/X6Lp8qIVndU

แปลเพลง Santa Claus is coming to town ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=28910

Youtube Official : https://youtu.be/HWv72L4wgCc

เนื้อเพลง Santa Claus is coming to town
You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
He’s making a list,
He’s checking it twice,
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake
You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
‘Cause Santa Claus is coming to town
Oh let’s go!
He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake
You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
You better watch out!
You better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming
I mean the big fat man with the long white beard
Is coming to town

 

กลับหน้ารวมเพลง –