แปลเพลง sad – LANY (Thaisub)

แปลเพลง sad – LANY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง sad – LANY Thaisub

แปลเพลง sad - LANY

Artist: LANY
Song: sad

แปลเพลง sad – LANY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/DMSWPx7vznE

แปลเพลง sad – LANY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=153045

Youtube Official : https://youtu.be/6UX4588Pwp4

เนื้อเพลง sad – LANY

You cut your hair, you dried your tears
You look happier than ever
And I hear he’s nice and treats you well
I wish that I had loved you better

‘Cause it feels like I’ll never get over you
And I don’t know what I’m supposed to do

So, I stay out late with all your friends
And I get so drunk that I pretend
That I don’t miss all the good things that we had

‘Cause I heard you found somebody else
And it breaks my heart and hurts like hell
‘Cause I know that I will never get you back

Wish that I could make you sad
Wish that I could make you sad

I kiss someone in front of you
Just to try to make you jealous
But you don’t care, you don’t cry
And there’s nothin’ I can do to change your mind

So, I stay out late with all your friends
And I get so drunk that I pretend
That I don’t miss all the good things that we had

‘Cause I heard you found somebody else
And it breaks my heart and hurts like hell
‘Cause I know that I will never get you back

Wish that I could make you sad
Wish that I could make you sad

And I can’t believe
What I’m goin’ through
I hate myself for losin’ you

So, I stay out late with all your friends
And I get so drunk that I pretend
That I don’t miss all the good things that we had

‘Cause I heard you found somebody else
And it breaks my heart and hurts like hell
‘Cause I know that I will never get you back

Wish that I could make you sad
Wish that I could make you sad
Wish that I could make you
Wish that I could make you sad

กลับหน้ารวมเพลง –