แปลเพลง Running – Gaho (Thaisub)

แปลเพลง Running – Gaho เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Running – Gaho Thaisub

แปลเพลง Running - Gaho

Artist: Gaho
Song: Running

แปลเพลง Running – Gaho ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Bmi-vwyfZJ4

แปลเพลง Running – Gaho ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154576

Youtube Official : https://youtu.be/FrOLeoXrvLU

เนื้อเพลง Running – Gaho
Breathe in 숨을 내쉬고
두려움에 맞설 때
내게 들려온 한 마디
조금 더 힘을 내라고
안개 속에 가려져
한 줄기 빛도 없이
고민하고 또 고민했었어
오늘의 나를 위해서남과 다른 시선에
또 다시 뒤쳐지는 그런 날들에
반대로 나를 일으켜 달려 나가

지금부터 시작해봐 앞을 달려
Running Running 세상에 소리쳐
막다른 길이 나타나도 난 괜찮아
지금부터 시작해봐 앞을 달려
Running Running 너와 함께라면
뭐든 할 수 있어
끝없이 달려봐 거친 세상 속

삶이 나를 누르고
점점 버거워질 때
내게 건네온 그 손길
한 번 더 일어나라고
때론 울기도 하고
때론 소리치지만
내겐 절대로 지울 수 없는
나만의 중심이 있어

남과 다른 시선에
또 다시 뒤쳐지는 그런 날들에
반대로 나를 일으켜 달려 나가

지금부터 시작해봐 앞을 달려
Running Running 세상에 소리쳐
막다른 길이 나타나도 난 괜찮아
지금부터 시작해봐 앞을 달려
Running Running 너와 함께라면
뭐든 할 수 있어
끝없이 달려봐 거친 세상 속

서로에게
빛이 되는
간절했던 꿈 하나
칠흑 같던 밤하늘도
또 한 번 이겨내면 돼 달려 나가
(달려 나가 I can be the one I want )
(I love myself)

잃어버린 나를 다시 찾을 거야
Running Running 너와 함께라면
뭐든 할 수 있어
바라던 곳에 닿을 그날을

 

กลับหน้ารวมเพลง –