แปลเพลง Roommates – Dixie D’Amelio (Thaisub)

แปลเพลง Roommates – Dixie D’Amelio เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Roommates – Dixie D’Amelio Thaisub

แปลเพลง Roommates - Dixie D'Amelio

Artist: Dixie D’Amelio
Song: Roommates

แปลเพลง Roommates – Dixie D’Amelio ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XAxPG_ePwLA

แปลเพลง Roommates – Dixie D’Amelio ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156324

Youtube Official : https://youtu.be/Nhe13bRNKbs

เนื้อเพลง Roommates – Dixie D’Amelio
Oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-ohI’ve got plenty of roommates, even when I’m alone
I’ve never known any silence, they turn my head into home
And they keep me awake with a vacancy sign
Yeah, I got plenty of roommates
And they’re all in my mindI try to be patient, take medication
So I can feel alright
But that voice in my head, seems like it’s obsessed
With keepin’ me up all night
Yeah, it knows every part of me
It causes all my anxiety
It just ain’t fair
It shouldn’t be there

Maybe I’m overthinking lately
Maybe the pressure’s gonna break me
Feeling like everything’s changing
And I can’t control the situation

‘Cause I’ve got plenty of roommates, even when I’m alone
I’ve never known any silence, they turn my head into home
And they keep me awake with a vacancy sign
Yeah, I got plenty of roommates
And they’re all in my mind

They say that I’m shy, ’cause most days I try
To hide away and stay inside
Drown out the noise by pickin’ a poison
That makes me lose my mind
Start to think walls are cavin’ in
I feel weaker than I’ve ever been
It just ain’t fair
I shouldn’t be scared

Maybe I’m overthinking lately
Maybe the pressure’s gonna break me
Feeling like everything’s changing
And I can’t control the situation

No, I tried to kick ’em out
Tried to turn ’em down
But they’re getting real loud and
I, I’m scared, I know that they’re
Not goin’ anywhere
But I’m not movin’ out
I guess that I’ve got to live with all these roommates (Roommates)
I guess that I’ve got to live with all these roommates
Yeah, yeah
No, I tried to kick ’em out
Tried to turn ’em down
But they’re getting real loud and
I, I’m scared, I know that they’re
Not goin’ anywhere
But I’m not movin’ out
I guess that I’ve got to live with all these roommates (Roommates)
I guess that I’ve got to live with all these roommates (Roommates)
I guess that I’ve got to live with all these roommates (Roommates)
I guess that I’ve got to live with all these roommates (Roommates)

I’ve got plenty of roommates (Oh-oh), even when I’m alone (Oh-oh)
I’ve never known any silence (Oh-oh), they turn my head into home (Oh-oh)
And they keep me awake (Oh-oh), with a vacancy sign (Oh-oh)
Yeah, I got plenty of roommates (Oh-oh), and they’re all in my mind

 

กลับหน้ารวมเพลง –