แปลเพลง Ribbon in the sky – Rumy (Thaisub)

แปลเพลง Ribbon in the sky – Rumy เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Ribbon in the sky – Rumy Thaisub

แปลเพลง Ribbon in the sky - Rumy

Artist: Rumy
Song: Ribbon in the sky

แปลเพลง Ribbon in the sky – Rumy ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/IlOnUX5iYLc

แปลเพลง Ribbon in the sky – Rumy ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157429

Youtube Official : https://youtu.be/db-ZL_MAC_4

เนื้อเพลง Ribbon in the sky – Rumy
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
지금 난 어디쯤에 와있는 걸까
아무것도 보이지 않아
모든 게 당연한 듯 내쉬는 숨이
언제부터 익숙해진 걸까
지나온 시간도
모두 기억에 지워
바람결에 모두 다
아파했던 시간도
눈물 흘리던 날도
저 하늘을 보며
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
어제와 오늘도
오랜 기억에 비워
선명하게 날아가
아파했던 시간도
눈물 흘리던 날도
저 하늘을 보며
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
작은 빛 속에 남긴 그리움
다신 잃고 싶지 않아
보이지 않던 이 길 너머로
새로워질 기억
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky
Ribbon in the sky

 

กลับหน้ารวมเพลง –