แปลเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) – Doris Day (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) – Doris Day เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) – Doris Day Thaisub

แปลเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) - Doris Day

Artist: Doris Day
Song: Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be)

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Qe-fr4iJRW4

แปลเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) – Doris Day ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=82748

Youtube Official : https://youtu.be/tV0CegHzums

เนื้อเพลง Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) – Doris Day

When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty will I be rich
Here’s what she said to me
Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera
What will be will be
When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Here’s what my sweetheart said
Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera
What will be will be
Now I have children of my own
They ask their mother what will I be
Will I be handsome will I be rich
I tell them tenderly
Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera
What will be will be
Que sera sera

กลับหน้ารวมเพลง –