แปลเพลง Quarterback – Wallows (Thaisub)

แปลเพลง Quarterback – Wallows เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Quarterback – Wallows Thaisub

แปลเพลง Quarterback - Wallows

Artist: Wallows
Song: Quarterback

แปลเพลง Quarterback – Wallows ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/gl9ff0onoyU

แปลเพลง Quarterback – Wallows ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157988

Youtube Official : https://youtu.be/9fdQtU5CEAw

เนื้อเพลง Quarterback – Wallows
I’m anxious, pacin’
Thoughts are racin’
Is this over?
Why won’t you call my number?
You said, “I’ll be alright”
I knew by the look in your eyes
But anytime you want to know, I’ll be the one
Do you feel the same or was it just for fun? ‘Cause…
Summer’s gone
I’m all alone wishin’ for your call, startin’ to freak
I’m not sure if he’s comin’ over for the night
Quarterback’s fine
Summer’s gone
I’m all alone wishin’ for your call, startin’ to freak
I’m not sure if he’s comin’ over for the night
Quarterback’s fine
Spotlights burn down
I’m left with my doubts
They were done but what for?
I don’t play for a team sport
You said, “I’ll be alright”
I knew by the look in your eyes
But anytime you want, you know I’ll be the one
Racin’ to your door even against the odds, but now…
Summer’s gone
I’m all alone wishin’ for your call, startin’ to freak
I’m not sure if he’s comin’ over for the night
Quarterback’s fine
Summer’s gone
I’m all alone wishin’ for your call, startin’ to freak
I’m not sure if he’s comin’ over for the night
Quarterback’s fine

 

กลับหน้ารวมเพลง –