แปลเพลง Psycho – Maisie Peters (Thaisub)

แปลเพลง Psycho – Maisie Peters เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Psycho – Maisie Peters Thaisub

แปลเพลง Psycho - Maisie Peters

Artist: Maisie Peters
Song: Psycho

แปลเพลง Psycho – Maisie Peters ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ZYxqVGO9F8s

แปลเพลง Psycho – Maisie Peters ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=161026

Youtube Official : https://youtu.be/UpNPyxskt6k

เนื้อเพลง Psycho – Maisie Peters
You kept me as your favourite secret
And I thought we just took it slow
They said your girlfriend’s from the beaches
It’s funny how everybody but me knows
I feel like you feel nothing, that’s fine
Please leave this behind
You’re losing your mind
Calling me a hundred times
Time you drew a line
And stopped wasting mine
Miss me? That’s a lie-ie-ie
Now that I’m over that hill
You wanna say how you feel
Crazy to think that you still call me psycho
You wanna talk? Not ideal
Heard I moved on? Babe, that’s real
And you’ve got a girl, but you still call me psycho
Now that I’m over that hill
You wanna say how you feel
Crazy to think that you still call me psycho
You wanna talk? Not ideal
Heard I moved on? Babe, that’s real
And you’ve got a girl, but you still call me psycho
Playing a perfect Patrick Bateman
Put blame on anyone but you
All kinds of ghosts down in your basement
You made me feel so useful, then so used
I feel like you feel nothing, that’s fine
Please leave this behind
You’re losing your mind
Calling me a hundred times
Time you drew a line
And stopped wasting mine
Miss me? That’s a lie-ie-ie
Now that I’m over that hill
You wanna say how you feel
Crazy to think that you still call me psycho
You wanna talk? Not ideal
Heard I moved on? Babe, that’s real
And you’ve got a girl, but you still call me psycho
Now that I’m over that hill
You wanna say how you feel
Crazy to think that you still call me psycho
You wanna talk? Not ideal
Heard I moved on? Babe, that’s real
And you’ve got a girl, but you still call me psycho
You don’t want me at all
But you don’t want me to fall for anyone
But you’ll go with anyone
And you still call me psycho
You don’t want me at all
But you don’t want me to fall for anyone
When all is said and done
You still call me psycho
All your exes found me and so beware
We’re all friends now
Maybe you should be scared
You’re so crazy
Baby, who has two phones?
One for her and one to still call me psycho
Now that I’m over that hill
You wanna say how you feel
Crazy to think that you still call me psycho
You wanna talk? Not ideal
Heard I moved on? Babe, that’s real
And you’ve got a girl, but you still call me psycho

กลับหน้ารวมเพลง –