แปลเพลง Polaroid – Jonas Blue (Thaisub)

แปลเพลง Polaroid – Jonas Blue เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Polaroid – Jonas Blue Thaisub

แปลเพลง Polaroid - Jonas Blue

Artist: Jonas Blue
Song: Polaroid

แปลเพลง Polaroid – Jonas Blue ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/nOfXTx9tcJ4

แปลเพลง Polaroid – Jonas Blue ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=115188

Youtube Official : https://youtu.be/77RmU8QcM4k

เนื้อเพลง Polaroid – Jonas Blue
Let me tell you how it happened
I wasn’t looking for someone that night
No, I was never a believer
That you could fall in love with the first sight
But all of a sudden
We loved and got lost in the moment
All of a sudden
She’s gone in the flash of a light
I never was looking, hmm
I’ll be looking for the rest of my life
We took a polaroid
You signed your name upon it
I put it in my wallet
Hoping I’d see your face again
We took a polaroid
Capture the look in your eyes
It’s only a matter of time
Before it starts fading
Wasn’t my imagination
I could’ve sworn I saw someone like you
A thousand people at the station
And in a second you slipped out of view
Then all of a sudden
I loved and got lost in the moment
All of a sudden
She’s gone in the blink of an eye
I never was looking, hmm
I’ve been looking for the rest of my life
We took a polaroid
You signed your name up on it
I put it in my wallet
Hoping I’ll see your face again
We took a polaroid
Capture the look in your eyes
It’s only a matter of time
Before it starts fadin’
We were dancing without moving
All my friends are leaving me behind
I didn’t wanna catch a feeling
There was something in the flashin’ light
Then all of a sudden
I loved and got lost in the moment
All of a sudden
She’s gone in the blink of an eye
I never was looking, hmm
I’ve been looking for the rest of my life
We took a polaroid
You signed your name up on it
I put it in my wallet
Hoping I’d see your face again
We took a polaroid
Capture the look in your eyes
It’s only a matter of time
Before it starts fadin’
We took a polaroid
You signed your name up on it
I put it in my wallet
Hoping I’d see your face again

 

กลับหน้ารวมเพลง –