แปลเพลง Personal – Rebecca Black (Thaisub)

แปลเพลง Personal – Rebecca Black เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Personal – Rebecca Black Thaisub

แปลเพลง Personal - Rebecca Black

Artist: Rebecca Black
Song: Personal

แปลเพลง Personal – Rebecca Black ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/AiRPsnxiQDI

แปลเพลง Personal – Rebecca Black ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158890

Youtube Official : https://youtu.be/N5SeIDAM3h0

เนื้อเพลง Personal – Rebecca Black
She called me up
She had a hard night
Wanted some love
To make her alright
I didn’t know
That in her mind
We were getting closer
When really we were over
Possessive turned to passive in the middle night
Now in your vision I’m in the villain you can’t look me in the eyes
I watched your jealousy turn my sincerity
Into dishonesty, but I’ll be bigger person, babe
I know you have to hate me
Wont blame you, if you blame me
I promise, even though it hurts, I wont take it personal
You’ve got some harbored feelings
Like I left you for no reason
I promise, even though it hurts, I wont take it personal
It’s for the best
The way it ended
I failed the your test
Rose colored lenses
Are what you wore
To hide the damage
But you can’t fix glass
When it’s shattered in half
Possessive turned to passive in the middle night
There’s no going back to what we had no rearranging time
Cause all your jealousy turned my sincerity
Into dishonesty, but I’ll be the bigger person, babe
I know you have to hate me
Wont blame you, if you blame me
I promise, even though it hurts, I wont take it personal
You got some harbored feelings
Like I left you for no reason
I promise, even though it hurts, I wont take it personal
I wish I had known
You’d take it so personal
I wish you’d let it go
Don’t take it so personal
I wish I had known
You’d take it so personal
Don’t take it so personal

 

กลับหน้ารวมเพลง –