แปลเพลง Party in the USA – Miley Cyrus (Thaisub)

แปลเพลง Party in the USA – Miley Cyrus เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Party in the USA – Miley Cyrus Thaisub

แปลเพลง Party in the USA - Miley Cyrus

Artist: Miley Cyrus
Song: Party in the USA

แปลเพลง Party in the USA – Miley Cyrus ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/cZQIfYVmruU

แปลเพลง Party in the USA – Miley Cyrus ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=45946

Youtube Official : https://youtu.be/M11SvDtPBhA

เนื้อเพลง Party in the USA – Miley Cyrus
I hopped off the plane at L.AX
With a dream and my cardigan
Welcome to the land of fame excess (woah)
Am I gonna fit in?
Jumped in the cab, here I am for the first time
Look to my right, and I see the Hollywood sign
This is all so crazy
Everybody seems so famous
My tummy’s turnin’ and I’m feelin’ kinda home sick
Too much pressure and I’m nervous
That’s when the taxi man turned on the radio
And a Jay-Z song was on
And a Jay-Z song was on
And a Jay-Z song was on
So I put my hands up
They’re playing my song, the butterflies fly away
I’m noddin’ my head like, yeah
Movin’ my hips like, yeah
I got my hands up, they’re playing my song
They know I’m gonna be okay
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Get to the club in my taxi cab
Everybody’s looking at me now
Like, “Who’s that chick, that’s rockin’ kicks?
She gotta be from out of town”
So hard with my girls not around me
It’s definitely not a Nashville party
‘Cause all I see are stilettos
I guess I never got the memo
My tummy’s turnin’ and I’m feelin’ kinda home sick
Too much pressure and I’m nervous
That’s when the DJ dropped my favorite tune
And a Britney song was on
And a Britney song was on
And a Britney song was on
So I put my hands up
They’re playing my song, the butterflies fly away
I’m noddin’ my head like, yeah
Movin’ my hips like, yeah
I got my hands up, they’re playing my song
They know I’m gonna be okay
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Feel like hopping on a flight (on a flight)
Back to my hometown tonight (town tonight)
Something stops me every time (every time)
The DJ plays my song and I feel alright
So I put my hands up
They’re playing my song, the butterflies fly away
I’m noddin’ my head like, yeah (noddin’ my head)
Movin’ my hips like, yeah (ooh yeah)
I got my hands up, they’re playing my song
They know I’m gonna be okay (gonna be okay)
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
So I put my hands up
They’re playing my song, the butterflies fly away (flying away)
I’m noddin’ my head like, yeah (noddin’ my head like, yeah)
Movin’ my hips like, yeah (movin’ my hips like, yeah)
I got my hands up, they’re playing my song
They know I’m gonna be okay (I’m gonna be okay)
Yeah, it’s a party in the U.S.A.
Yeah (ha-ha-ha-ha), it’s a party in the U.S.A.

กลับหน้ารวมเพลง –