แปลเพลง Over It – Drax Project (Thaisub)

แปลเพลง Over It – Drax Project เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Over It – Drax Project Thaisub

แปลเพลง Over It - Drax Project

Artist: Drax Project
Song: Over It

แปลเพลง Over It – Drax Project ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fNKKkFlsjxE

แปลเพลง Over It – Drax Project ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158390

Youtube Official : https://youtu.be/irlLA4kz8po

เนื้อเพลง Over It – Drax Project
What’s in your head? Wish that I could see you thinking
Let me in
Is what you’re saying, what you’re meaning?
I’m tryna make some sense
I’m over the suspense
But a part of me knows how this ends
‘Cause after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
And after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
Yeah that’s what we like
Is it all in my head?
You said I could see it, show me that you mean it
Let me in, though I don’t wanna lecture or put you under pressure
I’m just tryna make some sense
I’m over the suspense
But a part of me knows how this ends
I know
‘Cause after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
And after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
Yeah that’s what we like
That’s what we like
‘Cause after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know, ’cause you know
And after all this time
Got me feeling alive
And we could go all night
‘Cause you know, ’cause you know
‘Cause after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
And after all this time
Got me feeling alive
And we could go all, all night
‘Cause you know what we’re like
Yeah that’s what we like
That’s what we like
That’s what we like
‘Cause you know what we’re like

 

กลับหน้ารวมเพลง –