แปลเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk (Thaisub)

แปลเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk Thaisub

แปลเพลง Only You Don’t Know

Artist: Lee Minhyuk
Song: Only You Don’t Know

แปลเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/we_4bB-8Ej8

แปลเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154705

Youtube Official : https://youtu.be/jGShQDKaT6Q

เนื้อเพลง Only You Don’t Know – Lee Minhyuk
나조차 모르게 언제부터
누군가 내 안에 살고 있었나
엉뚱한 상상에 웃다 보면
찬 바람 부는데 봄을 느껴 난

이런 게 잊고 있던 사랑일까
어떻게 표현이 안 돼

벌써 우린 시작인 것 같아
어쩜 우린 연인인 것 같아
혹시 나만 이럴까 불안해지는 내 맘
이런 내 맘 너는 몰라

둘이서 하는 게 사랑이면
지금은 사랑이 아닐지 몰라
서운한 마음에 한숨 쉬고
조금만 지나면 다시 웃게 돼

이런 게 잊고 있던 사랑일까
누가 좀 가르쳐 줄래

벌써 우린 시작인 것 같아
어쩜 우린 연인인 것 같아
혹시 나만 이럴까 불안해지는 내 맘
이런 내 맘 너는 몰라

끝도 없이 니 생각하는 중
긴 하루의 끝에 말이야
둘 사이에 보이지 않는 선
넘어온 건 너란 말이야

벌써 우린 시작인 것 같아
어쩜 우린 연인인 것 같아
혹시 나만 이럴까 불안해지는 내 맘
이런 내 맘 너는 몰라

요즘 내가 이상한 것 같아
좋은 일만 생기는 것 같아
너를 바라보다가 두근거리는 내 맘
아직 내 맘 너만 몰라

 

กลับหน้ารวมเพลง –