แปลเพลง One Sunny Day – Kassy (Thaisub)

แปลเพลง One Sunny Day – Kassy เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง One Sunny Day – Kassy Thaisub

แปลเพลง One Sunny Day - Kassy

Artist: Kassy
Song: One Sunny Day

แปลเพลง One Sunny Day – Kassy ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/sm6tkolw7bE

แปลเพลง One Sunny Day – Kassy ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164112

Youtube Official : https://youtu.be/uEMhgujhyMg

เนื้อเพลง One Sunny Day – Kassy
똑같이 반복되는 하루하루가
지루해 정말 미칠 것만 같죠

언젠가 산들바람 다시 불어올 때면
떠나기로 다짐 했었잖아

오 한낮의 태양 비 갠 하늘 무지개
우린 어디로든 떠날 수 있어

눈부신 오늘의
햇살이 너무 좋아 그래
괜스레 마음은 들떠 이래
내 모든 슬픔이여 안녕 널 떠나갈래

유난히 맑은 날에 그저
괜스레 마음은 들떠 이래
어제의 눈물이여 안녕 나 떠나가고 있어

내일 일은 내일에 맡겨둔 채로
저기 아름다운 풍경으로 가

어차피 많은 날이 너의 숙제로
남겨져 있고 넌 다시 또 힘을내면 돼

한낮의 태양 비 갠 하늘 무지개
우린 어디로든 떠날 수 있어

눈부신 오늘의
햇살이 너무 좋아 그래
괜스레 마음은 들떠 이래
내 모든 슬픔이여 안녕 널 떠나갈래

유난히 맑은 날에 그저
괜스레 마음은 들떠 이래
어제의 눈물이여 안녕 나 떠나갈래

익숙한 나의 불안함
언제까지 여기 그늘에 멈춰 있을순 없어
단 한 번뿐인 인생의 마지막 날까지
난 너와 함께 거칠 것 없어 우~

햇살이 너무 좋아 그래
괜스레 마음은 들떠 이래
내 모든 슬픔이여 안녕 널 떠나갈래

유난히 맑은 날에 그저
괜스레 마음은 들떠 이래
어제의 눈물이여 안녕 나 떠나가고 있어

กลับหน้ารวมเพลง –