แปลเพลง Older – Alec Benjamin (Thaisub)

แปลเพลง Older – Alec Benjamin เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Older – Alec Benjamin Thaisub

แปลเพลง Older - Alec Benjamin

Artist: Alec Benjamin
Song: Older

แปลเพลง Older – Alec Benjamin ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/hSsN8mnSqMU

แปลเพลง Older – Alec Benjamin ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164394

Youtube Official : https://youtu.be/XDhevwYp-g4

เนื้อเพลง Older – Alec Benjamin
I’m not prepared for the future
So many things that I just don’t know
I cut my hair, bought a new shirt
New pair of shoes, and it’s time to go
I finally found an apartment
Signed a lease on a car this month
I can’t go back to the start now, time doesn’t slow down
I’m on my own
Guess my childhood is over
Now I’m taking down the posters
And I’m putting all my things inside a box next to a toaster
That’s my closest thing to closure
I can’t stop this roller coaster
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Guess my childhood is over
Now I’m taking down my posters
And I’m telling all my friends we’ll get together next October
That’s my closest thing to closure
I can’t stop this roller coaster
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm-hmm-hmm
Never thought I’d be 20
And 30 don’t seem so far away
I know I gotta make a little money, then maybe find somebody
To call my own
Mmm, I’m not ready, but I
Can’t go back in time
I know it’s all out of my control, now I know
Guess my childhood is over
Now I’m taking down the posters
And I’m putting all my things inside a box next to a toaster
That’s my closest thing to closure
I can’t stop this roller coaster
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Guess my childhood is over
Now I’m taking down my posters
And I’m telling all my friends we’ll get together next October
That’s my closest thing to closure
I can’t stop this roller coaster
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm-hmm-hmm
Guess my childhood is over
One day I’ll be buying posters for my kids
Just like my parents did for me, it’s never over
They’ll grow up and soon enough
They’ll wish that time would just move slower
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Guess my childhood is over
Now I’m taking down the posters
And I’m putting all my things inside a box next to a toaster
That’s my closest thing to closure
I can’t stop this roller coaster
I’m not ready to get older, I’m not ready to get older
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm, ba-ra-ra-ra-ra
Hmm-hmm-hmm
I’m not prepared for the future
So many things that I just don’t know
I cut my hair, bought a new shirt
New pair of shoes, and it’s time to go

กลับหน้ารวมเพลง –