แปลเพลง Oh my god – (G)I-DLE (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Oh my god – (G)I-DLE เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Oh my god – (G)I-DLE Thaisub

แปลเพลง Oh my god - (G)I-DLE

Artist: (G)I-DLE
Song: Oh my god

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ZpCe9T88uxk

แปลเพลง Oh my god – (G)I-DLE ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/kpop/oh-my-god-g-i-dle-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/om3n2ni8luE

เนื้อเพลง Oh my god – (G)I-DLE
눈부신 하늘에 시선을 가린 채 네 품 안에 안기네 (날 늘)
흐르는 음악에 정신을 뺏긴 채 그대로 빨려 드네 (oh God)
Help me help me 숨이 멎을 것 같이 (숨이 멎을 것 같이) I feel
Set me free, set me free 녹아 버릴 것 같이 (녹아 버릴 것 같이) so sick
쉴 틈 없이 빠져들고 이리저리 갖고 놀고
이성을 깨부수고 제멋대로 들어오지
위험하니 갖고 싶고 아픔까지 안고 싶고
결국 너를 품으니 난
Oh my God, she took me to the sky (sky, sky, sky)
Oh my God, she showed me all the stars (stars, stars, stars)
Babe babe 달려들 것만 같이 (다칠 것 같이) come in (yeah)
Make me, make me 정신 나갈 것 같이 like it
Oh God 어찌 저에게
이런 시험을 줬나요 is it a call from hell?
Can’t stop (stop) 대체 어떻게 그녀를 빠져나갈까요
당신이 준 절제는 어두운 블랙홀 속 갈기갈기 (갈기갈기)
찢겨져 혼이 나간 채로 그저 어리버리 (어리버리)
통제가 불가능해 설탕 뿌린 마약같이
이게 죄라면 벌이라도 아주 달게 받지
미친 듯이 아름답고 다시 보니 악마 같고
이성을 쏙 빼놓고 제멋대로 들어오지
불꽃처럼 강렬하고 데일만큼 사랑하고
결국 너를 품으니 난
Oh my God, she took me to the sky (sky, sky, sky)
Oh my God, she showed me all the stars (stars, stars, stars)
짙은 보랏빛 향길 온몸에 물들이고
높고 넓은 하늘의 저 끝까지 퍼트리네
짙은 붉은색 사랑을 얼굴에 새기고
그 누가 뭐라 해도 fall in love
Oh my God, she took me to the sky (sky, sky, sky)
Oh my God, she showed me all the stars (stars, stars, stars)
눈부신 하늘에 시선을 가린 채 네 품 안에 안기네 (날 늘)
흐르는 음악에 정신을 뺏긴 채 그대로 빨려 드네