แปลเพลง Officially Missing You – Tamia (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Officially Missing You – Tamia เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Officially Missing You – Tamia Thaisub

แปลเพลง Officially Missing You - Tamia

Artist: Tamia
Song: Officially Missing You

แปลเพลง Officially Missing You – Tamia ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/eW13PWNpB2M

แปลเพลง Officially Missing You – Tamia ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=49666

Youtube Official : https://youtu.be/HeK1zQFJtXE

เนื้อเพลง Officially Missing You – Tamia

All I hear is raindrops
Falling on the rooftop
Ooh, baby, tell me why’d you have to go?
‘Cause this pain, I feel
It won’t go away
And today, I’m officially missing you
I thought that from this heartache
I could escape
But I fronted long enough to know
There ain’t no way
And today
I’m officially missing you
Ooh, can’t nobody do it like you
Said, every little thing you do
Hey, baby, said it stays on my mind
And I, I’m officially
All I do is lay around
Two years, full of tears
From looking at your face on the wall
Just a week ago, you were my baby
Now I don’t even know you at all
I don’t know you at all
Well, I wish that you would call me right now
So that I could get through to you somehow
But I guess it’s safe to say, baby, safe to say
That I’m officially missing you
Ooh, can’t nobody do it like you
Said, every little thing you do
Hey, baby, said it stays on my mind
And I, I’m officially
Well, I thought I could just get over you, baby
But I see that’s something I just can’t do
From the way you would hold me
To the sweet things you told me
I just can’t find a way
To let go of you
Ooh, can’t nobody do it like you
Said, every little thing you do
Hey, baby, said it stays on my mind
And I, I’m officially
It’s official
Oh, you know that I’m missing you
Yeah, yes
All I hear is raindrops, ooh, yeah
And I’m officially missing you

กลับหน้ารวมเพลง –