แปลเพลง Off My Face – Justin Bieber (Thaisub)

แปลเพลง Off My Face – Justin Bieber เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Off My Face – Justin Bieber Thaisub

แปลเพลง Off My Face - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber
Song: Off My Face

แปลเพลง Off My Face – Justin Bieber ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/7QzEwQP242Q

แปลเพลง Off My Face – Justin Bieber ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158344

Youtube Official : https://youtu.be/AeZxDcjXbzE

เนื้อเพลง Off My Face – Justin Bieber
One touch and you got me stoned
Higher than I’ve ever known
You call the shots and I’ll follow

Sunrise but the night’s still young
No words but we’re speaking tongues
If you let me I might say too much

Your touch blurred my vision
It’s your world and I’m just in it
Even sober I’m not thinking straight

‘Cause I’m off my face in love with you
I’m out my head so into you
And I don’t know how you do it
But I’m forever ruined by you
O-o-oh

Can’t sleep ’cause I’m way too buzzed
Too late now you’re in my blood
I don’t hate the way you keep me up

Your touch blurred my vision
It’s your world and I’m just in it
Even sober I’m not thinking straight

‘Cause I’m off my face in love with you
I’m out my head so into you
And I don’t know how you do it
But I’m forever ruined by you
O-o-oh

‘Cause I’m off my face in love with you
I’m out my head so into you
And I don’t know how you do it
But I’m forever ruined by you
O-o-oh
By you
O-o-oh

 

กลับหน้ารวมเพลง –