แปลเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover (Thaisub)

แปลเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover Thaisub

แปลเพลง Nothing - Serious Bacon Cover

Artist: Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover
Song: Nothing

แปลเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/oAzIRsUDFEI

แปลเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158096

Youtube Official : https://youtu.be/2D74PM-x7ts

เนื้อเพลง Nothing – Bruno Major | BILLbilly01 ft. Serious Bacon Cover
Track suits and red wine
Movies for two
We’ll take off our phones
And we’ll turn off our shoes
We’ll play Nintendo
Though I always lose
‘Cause you’ll watch the TV
While I’m watching you
There’s not many people
I’d honestly say
I don’t mind losing to
But there’s nothing
Like doing nothing
With you
Dumb conversations
We lose track of time
Have I told you lately
I’m grateful you’re mine
We’ll watch The Notebook
For the seventeenth time
I’ll say, it’s stupid
Then you’ll catch me crying
We’re not making out
On a boat in the rain
Or in a house I’ve painted blue
But there’s nothing
Like doing nothing
With you
So shut all the windows
And lock all the doors
We’re not looking for no one
don’t need nothing more
You’ll bite my lip and
I’ll want you more
Until we end up
In a heap on the floor
Mm
You could be dancing on tabletops
Wearing high-heels
Drinking until the world
Spins like a wheel
But tonight your apartment
Had so much appeal
Who needs stars?
We’ve got a roof (mm)
But there’s nothing
Like doing nothing
With you
Mm
No, there’s nothing
Like doing nothing
With you

 

กลับหน้ารวมเพลง –