แปลเพลง Not Shy – ITZY (Thaisub ความหมาย ซับไทย เนื้อเพลง)

แปลเพลง Not Shy – ITZY ความหมายเพลงเกาหลี KPOP music video Not Shy – ITZY ฟังเพลง แปลเพลง ค้นหาความหมาย

แปลเพลง Not Shy – ITZY

Artist: ITZY
Song: Not Shy

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/vbk1inf9K0g

แปลเพลง Not Shy – ITZY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/kpop/not-shy-itzy-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/wTowEKjDGkU

 

เนื้อเพลง Not Shy – ITZY

Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Yeah)
Not shy, not me

난 빨리빨리 원하는 걸 말해
못 가지면 어때 괜히
망설이다 시간만 가니
Yeah 다 말할래 Cuz I like it
Cuz I like it, like it

기다려 왜 기다려서 뭐해
내가 내 맘을 왜 왜 말하면 안 돼 Yeah
그냥 탁 그냥 탁탁탁탁탁
Not shy to say I want you

Hey there hey there 우리는
Great pair great pair 니 맘이
뭔지 모르지만 내 생각이
맞아 그러니까 Yeah yeah
내 맘은 내 거 그러니까
좋아한다고 자유니까
니 맘은 니 거 맞으니까
말해 봐 다 어서 다 Cuz I’m not shy

Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
Give me 다 다다 다다다다다
Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
너를 원해 뭐 어때 Cuz I’m not shy

넌 빨리빨리 대답할 필욘 없어
어차피 내 거니까 Woo
날 보고 있기만 하면 돼
Yeah you will like it, cuz you like it
Cuz you like it like it

내가 미워 아니라면 비워
다른 건 다 지워 내가 니 Only one yeah
그냥 싹 지워 싹싹싹싹싹
Not shy to say I want you

Hey there hey there 우리는
Great pair great pair 니 맘이
뭔지 모르지만 내 생각이
맞아 그러니까 Yeah yeah
내 맘은 내 거 그러니까
좋아한다고 자유니까
니 맘은 니 거 맞으니까
말해봐 다 어서 다 Cuz I’m not shy

Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
Give me 다 다다 다다다다다
Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
너를 원해 뭐 어때 Cuz I’m not shy

후회하긴 싫으니까
엔딩 상관없으니까
Go go go 모두 쏟아내
No yes no 뭐든지 어때
이러면 저러면 어때
어차피 안 될 거 빼고 다 돼
Let’s just be who we are
Do what we do 니 맘대로 해
Let the beat drop

Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
말해봐 다 어서 다 Cuz I’m not shy

Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
Give me 다 다다 다다다다다
Not shy, not me (ITZY)
난 다 원해 다다 (Not shy)
Not shy, not me
너를 원해 뭐 어때 Cuz I’m not shy

Not shy, not me