แปลเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY Thaisub

แปลเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY

Artist: ITZY
Song: NOBODY LIKE YOU

แปลเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Mc8UWTSHpxc

แปลเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/kpop/แปลเพลง-nobody-like-you-itzy/

Youtube Official : https://youtu.be/6rc_R5XvT3Q

เนื้อเพลง NOBODY LIKE YOU – ITZY

Yeah, uh what what

알지 나 난 내 멋대로 뭐든 제멋대로
전부 입맛대로 맞춰야만 하는 Bad girl
눈은 Oh so high 콧대 또 높아
절대 쉽지 않지 내 맘에 드는 건 Yeah
근데 요즘 눈에 밟혀 Yo
Baby 니가 신경 쓰여 Yo
왜 자꾸 눈에 뛸까
Oh my god 이 맘 뭘까

짖궂지만 You’re so funny funny
니 목소린 어쩜 Dreamy dreamy
네게 꽂힌거야 Really really
Oh baby I think I like you
처음이야 이런 느낌 느낌
나 지금 설렌 거야? 두근두근
운명을 느꼈어 딱 너 Yes you
Baby ain’t nobody like you

어딜 봐도 너밖에 없어
차가운 날 녹여 줄
Baby like you yeah, like you yeah
어딜 가도 너밖에 없어
달콤히 날 아껴 줄
Baby like you yeah, like you yeah
Ain’t nobody like you

I like you
No, nobody like you yeah
Nobody like you yeah
Ain’t nobody like you

꽁꽁 얼어붙은 내 맘에
사르르 스며든 너 때문에
앞뒤 분간이 잘 안돼
이건 내 Style이 아닌데
그렇게 또 웃지 말아 Yo
모른척할 수 없잖아 Yo
왜 자꾸 생각날까?
Oh my god 너는 뭘까?

처음이야 이런 느낌 느낌
나 지금 설렌 거야? 두근두근
운명을 느꼈어 딱 너 Yes you
Baby ain’t nobody like you

어딜 봐도 너밖에 없어
차가운 날 녹여 줄
Baby like you yeah, like you yeah
어딜 가도 너밖에 없어
달콤히 날 아껴 줄
Baby like you yeah, like you yeah
Ain’t nobody like you

I like you
No, nobody like you yeah
Nobody like you yeah
Ain’t nobody like you

난 하고픈 건 다 해야 하는 Type
갖고픈 건 가져야 하는 Type
Now I want you bad, I can’t lose
So babe ain’t nobody like you

어딜 봐도 너밖에 없어
차가운 날 녹여 줄
Baby like you yeah, like you yeah
어딜 가도 너밖에 없어
달콤히 날 아껴 줄
Baby like you yeah, like you yeah
Ain’t nobody like you

I like you
No, nobody like you yeah
Nobody like you yeah
Ain’t nobody like you