แปลเพลง no body, no crime – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง no body, no crime – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง no body, no crime – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง no body no crime - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: no body, no crime

แปลเพลง no body, no crime – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/AY9WFEMpLAs

แปลเพลง no body, no crime – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156995

Youtube Official : https://youtu.be/IEPomqor2A8

เนื้อเพลง no body, no crime – Taylor Swift
He did it
He did it
Este’s a friend of mine
We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine
Este’s been losin’ sleep
Her husband’s been actin’ different, and it smells like infidelity
She says, “That ain’t my merlot on his mouth
“That ain’t my jewelry on our joint account”
No, there ain’t no doubt
I think I’m gonna call him out
She says, “I think he did it, but I just can’t prove it”
I think he did it, but I just can’t prove it
I think he did it, but I just can’t prove it
No, no body, no crime
But I ain’t lettin’ up until the day I die
No, no
I think he did it
No, no
He did it
Este wasn’t there
Tuesday night at Olive Garden at her job or anywhere
He reports his missing wife
And I noticed when I passed his house
His truck has got some brand new tires
And his mistress moved in
Sleeps in Este’s bed and everything
No, there ain’t no doubt
Somebody’s gonna catch him out, ’cause
I think he did it, but I just can’t prove it (he did it)
I think he did it, but I just can’t prove it (he did it)
I think he did it, but I just can’t prove it
No, no body, no crime
But I ain’t lettin’ up until the day I die
No, no
I think he did it
No, no
He did it
Good thing my daddy made me get a boating license when I was fifteen
And I’ve cleaned enough houses to know how to cover up a scene
Good thing Este’s sister’s gonna swear she was with me (she was with me, dude)
Good thing his mistress took out a big life insurance policy
They think she did it, but they just can’t prove it
They think she did it, but they just can’t prove it
She thinks I did it, but she just can’t prove it
No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he
No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he
No, no body, no crime
I wasn’t lettin’ up until the day he died

 

กลับหน้ารวมเพลง –