แปลเพลง New Love – Silk City (Thaisub)

แปลเพลง New Love – Silk City เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง New Love – Silk City Thaisub

แปลเพลง New Love - Silk City

Artist: Silk City
Song: New Love

แปลเพลง New Love – Silk City ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/mf82YwjqEcg

แปลเพลง New Love – Silk City ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156853

Youtube Official : https://youtu.be/ZW5LkUnCoSE

เนื้อเพลง New Love – Silk City
Think I forgot to breathe
Did you forget my name?
I wrote your symphonies
They all just sound the same
Don’t know what I believe in
‘Cause I just kept moving on
Said I should take a seat
I know where I came from

I got new love, love in me
I got new love, love in me
I got new love, love in me
I got new love, I got new love in me

I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me

Didn’t always like myself
Didn’t always get it right
Thought I was someone else
And that’s the girl you liked
Don’t know what I believe in
‘Cause I just kept moving on
Said I should take a seat
I know where I came from

I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love

If you could see me now
I got a feeling you’d be dancing next to me
I’m on my own, but I could never be lonely
I got new love in me now
Got electricity in every bone like woah
Now I’m overthinking that I’m not who I should be
I got new love in me

I got new love, love in me
I got new love, love in me
I got new love, love in me
I got new love
If you could see me now

I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me
I got new love, I got new love in me now

Got electricity in every bone like woah
Now I’m overthinking that I’m not who I should be
I got new love in me (I got new love)
If you could see me now
I got new love, I got new love in me
I got new love

 

กลับหน้ารวมเพลง –