แปลเพลง My name is – ONF (Thaisub)

แปลเพลง My name is – ONF เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง My name is – ONF Thaisub

แปลเพลง My name is - ONF

Artist: ONF
Song: My name is

แปลเพลง My name is – ONF ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/MlXNqRx_t2I

แปลเพลง My name is – ONF ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157668

Youtube Official : https://youtu.be/kadudQ3iERs

เนื้อเพลง My name is – ONF
나는 효진 온앤오프 빨간머리 걔
공복엔 예민해지는 노루야
잔소릴 많이 해도 속마음은 그게 아냐
난 효진 ON팀 리더

Hello this is WYATT
알잖아 내 목소리 듣다가 보면
동굴에 있는 듯한 느낌이 들걸
내 얼굴과 어울리지만 그렇지 않은 성격
반전의 반전 yeah 날 공주라 부르네
용감하지 않지만 용감하고 싶은 애
그리고 MK와 친해지고 싶은 애

My Name Is
My Name Is

나는 제이어스 별명은 재미있으
노는 건 좋고 귀찮은 건 싫어
연습할 땐 잔소리 ON 김밥 안에 오이는 OFF
I’m J-US OFF팀 리더

난 이션 이창윤 센세이션
세 번째 리더 그래 나는 패션 리더
가끔 창돌하죠 그래도 사랑해줘
난 이션 모든 게 센세이션

My Name Is
My Name Is

난 U 성격은 cute
내가 제일 어른스러워 보여도 사실 나는 막내야 U

난 MK 어제 오늘 보다 더 상큼해진 레몬
조심해 톡톡톡 터질지도 모르니까
가끔씩은 4차원처럼 보여도
이래 봬도 음악 할 때만큼은
아무도 못 말린다네 황버지 빼곤

오오오오오오오오 온앤오프
오오오오오오오오 온앤오프
네 청춘의 빛이 될 게
혼자 있지 마 퓨즈 lights on lights on
오오오오오오오오

My Name Is
ON and OFF
My Name Is
ON and OFF

 

กลับหน้ารวมเพลง –