แปลเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion (Thaisub)

แปลเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion Thaisub

แปลเพลง My Heart Will Go On - Celine Dion

Artist: Celine Dion
Song: My Heart Will Go On

แปลเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Zeg5WcUHtiY

แปลเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=134596

Youtube Official : https://youtu.be/o2XUvtimg5g

เนื้อเพลง My Heart Will Go On – Celine Dion
Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go ’til we’re gone
Love was when I loved you
One true time I’d hold to
In my life we’ll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on
You’re here, there’s nothing I fear
And I know that my heart will go on
We’ll stay forever this way
You are safe in my heart and
My heart will go on and on

กลับหน้ารวมเพลง –