แปลเพลง Moral of the Story – Ashe (Thaisub ความหมาย ซับไทย เนื้อเพลง)

แปลเพลง Moral of the Story – Ashe เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Ashe Thaisub

แปลเพลง Moral of the Story – Ashe

Artist: Ashe
Song: Moral of the Story

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/zopJF1Hsfwo

แปลเพลง Moral of the Story – Ashe ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-moral-of-the-story-ashe/

Youtube Official : https://youtu.be/WQq98YPV8yk

 

เนื้อเพลง Moral of the Story – Ashe
So I never really knew you
God I really tried to
Blindsided, addicted
Felt we could really do this
But really I was foolish
Hindsight it’s
Obvious
Talking with my lawyer she said
“Where’d you find this guy?”
I said, “Young people fall in love”
“With the wrong people sometimes”
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
You can think that you’re in love
When you’re really just in pain
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
In the end it’s better for me
That’s the moral of the story babe
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh
It’s funny how a memory
Turns into a bad dream
When running wild turns volatile
Remember how we painted our house?
Just like my grandparents did, so romantic
But we fought the whole time
Should have seen the signs, yeah
Talking with my mother she said
“Where’d you find this guy?”
I said, “Some people fall in love”
“With the wrong people sometimes”
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
You can think that you’re in love
When you’re really just in pain
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
In the end it’s better for me
That’s the moral of the story babe
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh-oh
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh
They say it’s better to have loved and lost
Than never to have loved at all
That could be a load of shit
But I just need to tell you all
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
You can think that you’re in love
When you’re really just engaged
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
In the end it’s better for me
That’s the moral of the story
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
You can think that you’re in love
When you’re really just in pain
Some mistakes get made
That’s alright, that’s okay
In the end it’s better for me
That’s the moral of the story babe
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh-oh
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh, oh
Oh, oh
Oh-ooh-oh
Woo, oh
Oh-ooh