แปลเพลง MOON RIDER – BDC (Thaisub)

แปลเพลง MOON RIDER – BDC เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง MOON RIDER – BDC Thaisub

แปลเพลง MOON RIDER - BDC

Artist: BDC
Song: MOON RIDER

แปลเพลง MOON RIDER – BDC ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/UyzuifNmcFY

แปลเพลง MOON RIDER – BDC ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158039

Youtube Official : https://youtu.be/5maR73DtC0I

เนื้อเพลง MOON RIDER – BDC
몽롱한 빛이 점점 번져 가고
내 마음도 점점 몽롱해져 가
어느새 그 빛은 사라지고
남겨진 이 어둠이
날 설레이게 하는걸

설명할 수 없는 이 기분에
취해 버린 나의 머릿속엔
온통 너, 너
이대로 흘려내 버리기엔
아쉬워 지금 널 데리러 갈게
일렁이는 밤을 뚫고서

We gon’ dive into the night
파도치는 별들 속
떠다니는 너와 나
푸른 달빛으로만
온몸을 적시고서
이 밤을 물들여 갈 거야

Oh 나의 손을 잡아
저 달에 올라타
이 어둠 속을 달려 너와
I’m a moon rider
저기 아름다운 밤하늘에
널 수놓아
둘만의 짜릿한 drivin’
I’m a moon rider

별은 가로등이 돼 구름들로 포장된
도로 위를 달리네 yeah yeah
머리카락이 휘날리게 더 속도를 내도 돼
여긴 우리뿐인데 yeah yeah
We gon’ take a long ride 이 밤의 끝까지
달빛으로 물든 차를 타고서 drivin’
Where we’re goin’ We don’t need roads
자유롭게 달릴 거야 with you

설명할 수 없는 이 기분에
취해 버린 나의 머릿속엔
온통 너, 너
이대로 흘려내 버리기엔
아쉬워 지금 널 데리러 갈게
일렁이는 밤을 뚫고서

Oh 나의 손을 잡아
저 달에 올라타
이 어둠 속을 달려 너와
I’m a moon rider
저기 아름다운 밤하늘에
널 수놓아
둘만의 짜릿한 drivin’
I’m a moon rider

날이 밝아와 우릴 멈춰 세워도
꿈속에서 다시 만나 함께할 거야
내 품에 널 끌어안고서
다시 한번 하늘 위에서
너와 이 밤을 달릴 거야

We gon’ dive into the night
파도치는 별들 속
떠다니는 너와 나
푸른 달빛으로만
온몸을 적시고서
이 밤을 물들여 갈 거야

Oh 나의 손을 잡아
저 달에 올라타
이 어둠 속을 달려 너와
I’m a moon rider
저기 아름다운 밤하늘에
널 수놓아
둘만의 짜릿한 drivin’
I’m a moon rider

 

กลับหน้ารวมเพลง –