แปลเพลง Monday – Imagine Dragons (Thaisub)

แปลเพลง Monday – Imagine Dragons เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Monday – Imagine Dragons Thaisub

แปลเพลง Monday - Imagine Dragons

Artist: Imagine Dragons
Song: Monday

แปลเพลง Monday – Imagine Dragons ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/sU4DAUjJSZ4

แปลเพลง Monday – Imagine Dragons ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164006

Youtube Official : https://youtu.be/87hxDd5cvN8

เนื้อเพลง Monday – Imagine Dragons
When you’re down on your luck
I take the bass, baby, turn it up
When you’re face to the floor
I turn the dial, turn it up more
I’m here for you
Will you be there for me too? Ooh

I believe (I believe) in the cause (In the cause)
I’m pound-for-pound, baby, turn it on
A million calls will never do, I never get enough of you
I never get enough of you

You are my Monday, you’re the best day of the week
So underrated and a brand new start
Don’t care what all the kids say
You’ve got the key to my heart, ooh

When you call (When you call) on the phone (On the phone)
I never let you hear the dial tone (Beep)
I believe (I believe) in your touch (In your touch)
I know I can be a little much
I’m there for you
Will you be there for me, too? Ooh

You are my Monday (You are my Monday), you’re the best day of the week (Best day of the week)
So underrated (So underrated) and a brand new start (Brand new start)
Don’t care what all the kids say (Never care)
You’ve got the key to my heart, ooh

You could be the one that I’ve been waiting all my life for
You could be the key to lead me up into the highest floor
Give me loving, keep me going ’til the midnight hour
Bring me up, lift me up to your rainbow tower
Your rainbow tower
My Monday, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo (Monday, my, my Monday)
My Monday
My Monday, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo

กลับหน้ารวมเพลง –