แปลเพลง Mistletoe – Justin Bieber (Thaisub)

แปลเพลง Mistletoe – Justin Bieber เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Mistletoe – Justin Bieber Thaisub

แปลเพลง Mistletoe – Justin Bieber

Artist: Justin Bieber
Song: Mistletoe

แปลเพลง Mistletoe – Justin Bieber ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/cAom9hfcP0Y

แปลเพลง Mistletoe – Justin Bieber ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=49606

Youtube Official : https://youtu.be/LUjn3RpkcKY

เนื้อเพลง Mistletoe – Justin Bieber
It’s the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I’mma be under the mistletoeI don’t wanna miss out on the holiday
But I can’t stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I’mma be under the mistletoeWith you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoeEveryone’s gathering around the fire
Chestnuts roasting like a hot July
I should be chilling with my folks, I know
But I’mma be under the mistletoeWord on the street Santa’s coming tonight,
Reindeer’s flying through the sky so high
I should be making a list, I know
But I’mma be under the mistletoe

With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe

With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe

Aye, love, the wise men followed the star
The way I followed my heart
And it led me to a miracle

Aye, love, don’t you buy me nothing
’cause I am feeling one thing, your lips on my lips
That’s a merry, merry Christmas

It’s the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I’mma be under the mistletoe

I don’t wanna miss out on the holiday
But I can’t stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I’mma be under the mistletoe

With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe

With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe, under the mistletoe

Kiss me underneath the mistletoe
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh, ohhh

Kiss me underneath the mistletoe,
Show me baby that you love me so-oh-oh
Oh, oh, ohhh

 

กลับหน้ารวมเพลง –