แปลเพลง Missed You – The Weeknd (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Missed You – The Weeknd เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Missed You – The Weeknd Thaisub

แปลเพลง Missed You – The Weeknd

Artist:  The Weeknd
Song: Missed You

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/YlJVQeG9iaw

แปลเพลง Missed You – The Weeknd ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/missed-you-the-weeknd-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/iA-K8Rh4rDk

เนื้อเพลง Missed You – The Weeknd

[Verse 1]
Convinced myself to run around with someone else to forget about you
But I can’t hold you responsible for the things I do
I said your name by mistake, played it off like I’m just confused
But I was frontin’, lyin’ to myself when I know the truth

[Chorus]
Was I missed you
Yes, it’s true
I should’ve known not to let you go, let you go
‘Cause I missed you
Baby boo
We could’ve grown if I held you close, held you close

[Verse 2]
I hurt myself a hundred times just to feel something in my soul
I kept knocking even though I knew what’s behind that door
But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song
You never moved on, you were waiting for me all along

[Chorus]
Well, I missed you
Yes, it’s true
I should’ve known not to let you go, let you go
Well, I missed you
Baby boo
We could’ve grown if I held you close, held you close

[Outro]
Oh, I missed you
Yes, it’s true
I should’ve known not to let you go, let you go
Girl, I missed you
Baby boo
We could’ve grown if I held you close, held you close
Well, I missed you