แปลเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor Swift (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: Miss Americana & The Heartbreak Prince

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Zk8EWlkYa68

แปลเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-miss-americana-the-heartbreak-prince-taylor-swift/

Youtube Official : https://youtu.be/Kwf7P2GNAVw

เนื้อเพลง Miss Americana & The Heartbreak Prince – Taylor Swift

You know I adore you
I’m crazier for you
Then I was at sixteen
Lost in a film scene
Waving homecoming queens
Marching band playing
I’m lost in the lights

American glory
Faded before me
Now I’m feeling hopeless
Ripped up my prom dress
Running through rose thorns
I saw the scoreboard
And ran for my life

Ah, ah, ah
No cameras catch my pageant smile
I counted days, I counted miles
To see you there
To see you there
It’s been a long time coming but

It’s you and me
That’s my whole world
They whisper in the hallway, “she’s a bad, bad girl” (okay!)
The whole school is rolling fake dice
You play stupid games, you win stupid prizes
It’s you and me
There’s nothing like this
Miss Americana and The Heartbreak Prince (okay!)
We’re so sad, we paint the town blue
Voted most likely to run away
With you

My team is losing
Battered and bruising
I see the high fives
Between the bad guys
Leave with my head hung
You are the only one
Who seems to care

American stories
Burning before me
I’m feeling helpless
The damsels are depressed
Boys will be boys, then
Where are the wise men?
Darling, I’m scared

Ah, ah, ah
No cameras catch my muffled cries
I counted days, I counted miles
To see you there
To see you there
And now the storm is coming, but

It’s you and me
That’s my whole world
They whisper in the hallway, “she’s a bad, bad girl” (okay!)
The whole school is rolling fake dice
You play stupid games, you win stupid prizes
It’s you and me
There’s nothing like this
Miss Americana and The Heartbreak Prince (okay!)
We’re so sad, we paint the town blue
Voted most likely to run away
With you

And I don’t want you to (go)
I don’t really wanna (fight)
‘Cause nobody’s gonna (win)
I think you should come home

And I don’t want you to (go)
I don’t really wanna (fight)
‘Cause nobody’s gonna (win)
I think you should come home

And I don’t want you to (go)
I don’t really wanna (fight)
‘Cause nobody’s gonna (win)
I just thought you should know

And I’ll never let you (go)
‘Cause I know this is a (fight)
That someday we’re gonna (win)

It’s you and me
That’s my whole world
They whisper in the hallway, “she’s a bad, bad girl”
Oh, I just thought you should know
You should know

It’s you and me
There’s nothing like this
Miss Americana and The Heartbreak Prince (okay!)
We’re so sad, we paint the town blue (paint it blue)
Voted most likely to run away
With you

I don’t really wanna (fight)
‘Cause nobody’s gonna (win)
I think you should come home

And I’ll never let you (go)
‘Cause I know this is a (fight)
That someday we’re gonna (win)
Just thought you should know

You and me
That’s my whole world
They whisper in the hallway, “she’s a bad, bad girl”
“She’s a bad, bad girl”

กลับหน้ารวมเพลง –