แปลเพลง minimal warm – Chanyeol (Thaisub)

แปลเพลง minimal warm – Chanyeol เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง minimal warm – Chanyeol Thaisub

แปลเพลง minimal warm – Chanyeol

Artist: Chanyeol
Song: minimal warm

แปลเพลง minimal warm – Chanyeol ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/dxSnIOc_-YI

แปลเพลง minimal warm – Chanyeol ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154610

Youtube Official : https://youtu.be/KbLer2u_FXc

เนื้อเพลง minimal warm – Chanyeol
난 원래 서투른 편이라서
따라가기에도 좀 벅차서
꼭꼭 숨어버리는 편이라서
네가 보기엔 좀
답답할 수도 있어난 원래 겪어야만 믿는 편이라
엔간하면 변지 않는 쇠고집이라
한번 푹 빠지면 난 그것뿐이라
네가 보기엔 좀
답답할 수도 있어

이런 나지만 사랑해 주겠니
이번엔 이런 내가 너란 말이야
네가 내 곁에 있을 땐
그걸 몰랐는데
뒤늦게 빠지고 말았단 말이야

이런 나지만 사랑해 주겠니
이번엔 이런 내가 너란 말이야
이제 와 모든 게 까매지고 너만 보여
이게 꽤 오래도록 간단 말이야

아침엔 토스트와 연한 커피고
식사 후엔
동네 한 바퀴를 걷고
걷고 나면
간단하게 샤워를 하고
샤워 후엔 내 하루가 시작돼
근데 요즘엔 일어나면
네 생각이고
식사하다 말고도 난
네 생각이고
일을 하다가도 방심하면
네 생각이고
그러다가 보면 하루가
또 훌쩍 가

이런 나지만 사랑해 주겠니
이번엔 이런 내가 너란 말이야
네가 날 사랑한다 할 때는 몰랐는데
뒤늦게 빠지고 말았단 말이야

이런 나지만 사랑해 주겠니
이번엔 이런 내가 너란 말이야
이제 와 모든 게 까매지고 너만 보여
이게 꽤 오래도록 간단 말이야

이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해
이젠 너만 생각해

 

กลับหน้ารวมเพลง –