แปลเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus (Thaisub)

แปลเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus Thaisub

แปลเพลง Midnight Sky - Miley Cyrus

Artist: Miley Cyrus
Song: Midnight Sky

แปลเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/742mrbj-ZSk

แปลเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156943

Youtube Official : https://youtu.be/aS1no1myeTM

เนื้อเพลง Midnight Sky – Miley Cyrus
La-la, la-la, la
Yeah, it’s been a long night and the mirror’s tellin’ me to go home (home)
But it’s been a long time since I felt this good on my own
Uh, lotta years went by with my hands tied up in your ropes
Forever and ever, no more
The midnight sky is the road I’m takin’
Head high up in the clouds
Oh
I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you (by you)
Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh no
I don’t need to be loved by you
See my lips on her mouth, everybody’s talking now, baby
Ooh, you know it’s true, yeah
That I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you (loved by you)
La-la, la-la, la
She got her hair pulled back ’cause the sweat’s drippin’ off of her face (her face)
Said it ain’t so bad if I wanna make a couple mistakes
You should know right now that I never stay put in one place
Forever and ever, no more (no more)
The midnight sky is the road I’m takin’
Head high up in the clouds
Oh
I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you (by you)
Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh no
I don’t need to be loved by you
See my lips on her mouth, everybody’s talking now, baby
Ooh, you know it’s true, yeah
That I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you (by you)
Oh
I don’t hide blurry eyes like you
Like you
I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you (by you)
Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, you know
I don’t need to be loved by you
See his hands on my waist, thought you’d never be replaced, baby
Ooh, you know it’s true, yeah
That I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no
I don’t need to be loved by you, yeah
La-la, la-la, la
La-la
You know it’s true
You know it’s true
(Loved by you)

 

กลับหน้ารวมเพลง –