แปลเพลง Memory – Kim Myungsoo (Thaisub)

แปลเพลง Memory – Kim Myungsoo เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Memory – Kim Myungsoo Thaisub

แปลเพลง Memory - Kim Myungsoo

Artist: Kim Myungsoo
Song: Memory

แปลเพลง Memory – Kim Myungsoo ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/V9vZvBFe7ck

แปลเพลง Memory – Kim Myungsoo ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157158

Youtube Official : https://youtu.be/_5GsoyqLns4

เนื้อเพลง Memory – Kim Myungsoo
Ooh yeah
Ooh yeah

고요히 간직해온
마음을 바라보면
한없이 소중한 날들이 펼쳐져 있어

가만히 마주 보다
흩어진 숨을 모아
차가운 공기에 온기를 불어넣는다

참 많은 게 그리워져
눈을 감고 조금만 조금만 더
난 여행하듯

기억과 기억 사이로
계절과 계절 사이로
잊혀졌던 순간들
하나하나 떠올려

어제와 오늘 사이로
내일을 감춘 채 난
잠시 눈 감아

발끝에 부서지던
낙엽은 또 어느새
새하얀 눈이 돼 살며시 발을 적실 때

쌓아온 바램들과
꿈들을 감싸 안아
하얗게 번지는 풍경에 너를 담는다

참 많은 게 고마워져
멈춰 서서 조금만 조금만 더
Ooh uh yeah
난 여행하듯

기억과 기억 사이로
계절과 계절 사이로
잊혀졌던 순간들
하나하나 떠올려

어제와 오늘 사이로
내일을 감춘 채 난
잠시 눈 감아

차오른 숨 고르듯
추억한 켠에 기대어
지쳤던 마음들을 내쉬면
선명해지는

기억과 기억 사이로
계절과 계절 사이로
남아있는 순간들
흐려지지 않도록

어제와 오늘 사이로
내일을 감춘 채 난
잠시 눈 감아

Ooh yeah
Ooh yeah
Ooh yeah
Ooh yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –