แปลเพลง Matter To You – Sasha Sloan (Thaisub)

แปลเพลง Matter To You – Sasha Sloan เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Matter To You – Sasha Sloan Thaisub

แปลเพลง Matter To You - Sasha Sloan

Artist: Sasha Sloan
Song: Matter To You

แปลเพลง Matter To You – Sasha Sloan ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/P_Eb1y2dz4c

แปลเพลง Matter To You – Sasha Sloan ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154167

Youtube Official : https://youtu.be/8ZNNz5cSrp4

เนื้อเพลง Matter To You – Sasha Sloan

[Verse 1]
I hate New York City
All the lights are way too bright
Million people on the street
They’re all living their own lives
And I’m a stranger
Just a face they’ll never know
Somebody unimportant
People come and people go

[Pre-Chorus]
The world’s so big and I’m so small
The ocean’s deep as the sky is tall
Sometimes, I feel like I’m nobody at all

[Chorus]
But you make me feel
Like I’m someone, you do
‘Cause I know I’m someone to you
Make me feel
Like I matter, you do
‘Cause I know I mattеr to you

[Verse 2]
I hate busy parties
All the music’s way too loud
Feel likе nobody can see me
But you hold me in the crowd
And for a moment
I feel better being there
Like I’m somebody important
Just because I know you care

The world’s so big and I’m so small
The ocean’s deep as the sky is tall
Sometimes, I feel like I’m nobody at all

[Chorus]
But you make me feel
Like I’m someone, you do
‘Cause I know I’m someone to you
Make me feel
Like I matter, you do
‘Cause I know I matter to you, ooh

[Post-Chorus]
I know I matter to you, ooh
I know I matter to you

[Chorus]
Make me feel
Like I’m someone, you do
‘Cause I know I’m someone to you
Make me feel
Like I matter, you do
‘Cause I know I matter to you, ooh

[Post-Chorus]
I know I matter to you, ooh
I know I matter to you, ooh
I know I matter to you, ooh
I know I matter to you

กลับหน้ารวมเพลง –