แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees (Thaisub)

แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Massachusetts – Bee Gees Thaisub

แปลเพลง Massachusetts - Bee Gees

Artist: Bee Gees
Song: Massachusetts

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/XoZUWeKLSwQ

แปลเพลง Massachusetts – Bee Gees ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=56656

Youtube Official : https://youtu.be/4XWYefe9EzI

เนื้อเพลง Massachusetts – Bee Gees

Feel I’m goin back to Massachusetts,
ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะกลับไปที่ Massachusetts
Something’s telling me I must go home.
มีบางอย่างบอกฉันว่า ฉันควรต้องกลับบ้าน
And the lights all went out in Massachusetts
และแสงสว่างใน Massachusetts ต่างดับลง
The day I left her standing on her own.
นับแต่วันที่ฉันทิ้งให้เธออยู่ตามลําพัง

Tried to hitch a ride to san Francisco,
พยายามโบกรถเพื่อขอติดไปในเมืองซานฟรานซิสโก
Gotta do the things I wanna do.
เพราะจําต้องทําบางอย่าง ที่ฉันอยากทํา
And the lights all went out in Massachusetts
และแสงสว่างใน Massachusetts ก็ดับลง
They brought me back to see my way with you.
พวกเขานําฉันกลับมาให้เห็นเส้นทางเดินร่วมกับเธอ

Talk about the life in Massachusetts,
พูดถึงชีวิตใน Massachusetts
Speak about the people I have seen,
และพูดถึงผู้คนที่ฉันเคยพบเจอ
And the lights all went out in massachusetts
แสงสว่างใน Massachusetts ต่างดับลง
And Massachusetts is one place I have seen,
และ Massachusetts เป็นที่เดียวที่ฉันเคยพบ

I will remember Massachusetts …
ฉันจะเก็บ Massachusetts ไว้ในความทรงจำ

กลับหน้ารวมเพลง –