แปลเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals (Thaisub)

แปลเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals Thaisub

แปลเพลง Mariposa - Peach Tree Rascals

Artist: Peach Tree Rascals
Song: Mariposa

แปลเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/mI_N9x5QaQk

แปลเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157466

Youtube Official : https://youtu.be/1UmvMPKMKHE

เนื้อเพลง Mariposa – Peach Tree Rascals
I can’t wait for you
To come my way
I’ve been far away
But I’ll keep runnin’
Just to find a way to you ’til then
I been running from it
Tired of running from it
Scared of feeling something
Now I’m stuck and tryna get up out of this hole
I tried to be strong
I tried to make it work but I’ve been feeling so numb
Skies are bleeding on me
Why’d you leave me lonely?
Feeling Whitney Stoney
Now I’m stuck and wonder where I ever went wrong
How could I be strong
I’m fighting for your love
I can’t wait for you
To come my way
I’ve been far away
But I’ll keep runnin’
Just to find a way to you ’til then
I don’t see light in your love anymore
There ain’t no reason in pourin’ a four
I don’t like feelings or feeling like running from something
And feeling so out of control
I know that the feeling is gone
I’m spending too much time alone
I’m hopin’ you pick up the phone
And ring me when you wanna stay overnight
My shoulders right, my baby is all that I want
I’ll play them all of my favorite songs
That lady is my favorite one
I can’t wait for you
To come my way
I’ve been far away
But I’ll keep runnin’
Just to find a way to you ’til then
Ain’t never gonna let ya go
Got my heart Nascar racing
Shine ain’t ever fading
He just left ya hangin’
Fiendin’ for ya love
All worth it for the waiting
Give you what you need
Take you where he won’t
Can feel it when we’re all alone
Know you’re wanting something more
My heart is like an open door
Just ring me when you wanna go
I’ll wait
‘Til you’re home
Hold a place ’til you’re comin home
Show you where the garden grows
Just ring me when you wanna go
I can’t wait for you
To come my way
I’ve been far away
But I’ll keep runnin’
Just to find a way to you ’til then

 

กลับหน้ารวมเพลง –