แปลเพลง Maniac – Conan Gray (Thaisub)

แปลเพลง Maniac – Conan Gray เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Maniac – Conan Gray Thaisub

แปลเพลง Maniac - Conan Gray

Artist: Conan Gray
Song: Maniac

แปลเพลง Maniac – Conan Gray ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/LCsg7VJYkh0

แปลเพลง Maniac – Conan Gray ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156905

Youtube Official : https://youtu.be/-E-_IRJU5w0

เนื้อเพลง Maniac – Conan Gray
You were with your friends partying
When the alcohol kicked in
Said you wanted me dead
So, you show up at my home, all alone
With a shovel and a rose
Do you think I’m a joke?
‘Cause people like you always want back what they can’t have
But I’m past that and you know that
So you should turn back to your outback tellin’ them trash
Tell all of your friends that I’m crazy and drive you mad
That I’m such a stalker, a watcher, a psychopath
Then tell them you hate me and dated me just for laughs
So, why do you call me and tell me you want me back?
You maniac
You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m)
You just went too far
At your car, called me crying in the dark
Now you’re breaking my heart
So, I show up at your place right away
Wipe the tears off of your face
While you beg me to stay
Well, people like you always want back what they can’t have
But I’m past that and you know that
So you should turn back to your outback tellin’ them trash
Tell all of your friends that I’m crazy and drive you mad
That I’m such a stalker, a watcher, a psychopath
Then tell them you hate me and dated me just for laughs
So, why do you call me and tell me you want me back?
You maniac
You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m)
Psychopathic, don’t be so dramatic
We had magic, but you made it tragic
Now you’re manic, honestly I’ve had it
Listen to yourself, think you need to get some help
Tell all of your friends that I’m crazy and drive you mad
That I’m such a stalker, a watcher, a psychopath
Then tell them you hate me and dated me just for laughs
So, why do you call me and tell me you want me back?
You maniac
You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m) You maniac
(Maniac, some may say that I’m)

 

กลับหน้ารวมเพลง –