แปลเพลง Luxury Love – Mario (Thaisub)

แปลเพลง Luxury Love – Mario เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Luxury Love – Mario Thaisub

แปลเพลง Luxury Love - Mario

Artist: Mario
Song: Luxury Love

แปลเพลง Luxury Love – Mario ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/6NvgVWZDM7Y

แปลเพลง Luxury Love – Mario ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157819

Youtube Official : https://youtu.be/BmF_6klQQwc

เนื้อเพลง Luxury Love – Mario

Time with us never ends

You know that I’m the one
But you were always taken
Ain’t got no time to wait
I knew I wanted you
Thank god know I can show it
All this love you feel like you don’t deserve from me
Baby you’ve been waiting
Here it is for free
We can’t keep playing these game like
You don’t deserve be
Present here with you
You present for me

Soon as I get in your field
Girl I can’t help what I feel
I just make love to your soul
Deeper than you ever felt it yea
I knew this love existed
I’m just happy it came through your body
We’re going and going to stopping
Baby you give me no option

You know I got you baby
You know I love you girl
I know how to keep you
That luxury love
Whatever you need
For you ain’t too much
Take as much as you need to
That luxury love
That luxury love

Luxury luxury love
Luxury love was Missing
It’s just a luxury with me
Luxury love
Luxury luxury love
Luxury love was Missing
It’s just a luxury with you babe yea

Your shining like the sun (I’m shining with ya)
You know I like to face it (eating it up)
Your purple waters dripping
I’m drowning going deep in
So don’t you try to save me baby
Cause you needed
All this love you feel like you don’t deserve from me
Baby you’ve been waiting
Here it is for free
We can’t keep playing these game like
You don’t deserve to be you
Present here with you
You present for me

Soon as I get in your field
Girl I can’t help what I feel
I just make love to your soul
Deeper than you ever felt it, yea
I knew this love existed
I’m just happy it came through your body
We’re going and going to stopping
Baby you give me no option

You know I got you
You know I love you
I know how to keep you
That luxury love
Whatever you need
For you ain’t too much
Take as much as you need to
That luxury love
That luxury love

Why we so spaced out
Doing the most exposed
Shoot to the stars with me
This energy is so chosen
I need you face down in the pillow
Just go with it
Give me some uhh slow Mo
Damn it’s ove

กลับหน้ารวมเพลง –