แปลเพลง Love Yourself – Justin Bieber (Thaisub)

แปลเพลง Love Yourself – Justin Bieber เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love Yourself – Justin Bieber Thaisub

แปลเพลง Love Yourself - Justin Bieber

Artist: Justin Bieber
Song: Love Yourself

แปลเพลง Love Yourself – Justin Bieber ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/6jemUE2xWIg

แปลเพลง Love Yourself – Justin Bieber ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=68983

Youtube Official : https://youtu.be/oyEuk8j8imI

เนื้อเพลง Love Yourself – Justin Bieber
For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I’m crying on my own, well I ain’t
And I didn’t wanna write a song
Cause I didn’t want anyone thinking I still care
I don’t but, you still hit my phone up
And baby I be movin’ on
And I think you should be somethin’
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
My mama don’t like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
But now I know, I’m better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
You should go and love yourself
And when you told me that you hated my friends
The only problem was with you and not them
And every time you told me my opinion was wrong
And tried to make me forget where I came from
And I didn’t wanna write a song
Cause I didn’t want anyone thinking I still care
I don’t but, you still hit my phone up
And baby I be movin’ on
And I think you should be somethin’
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
My mama don’t like you and she likes everyone
And I never like to admit that I was wrong
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
But now I know, I’m better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
You should go and love yourself
For all the times that you made me feel small
I fell in love, now I feel nothin’ at all
Had never felt so low when I was vulnerable
Was I a fool to let you break down my walls?
Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
You should go and love yourself
Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
You should go and love yourself

กลับหน้ารวมเพลง –