แปลเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna (Thaisub)

แปลเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna Thaisub

แปลเพลง Love the Way You Lie - Eminem

Artist: Eminem ft. Rihanna
Song: Love the Way You Lie

แปลเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/dOUC9Wrhkdw

แปลเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=45651

Youtube Official : https://youtu.be/uelHwf8o7_U

เนื้อเพลง Love the Way You Lie – Eminem ft. Rihanna
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright, because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright, because I love the way you lie
I love the way you lie
I can’t tell you what it really is
I can only tell you what it feels like
And right now there’s a steel knife, in my windpipe
I can’t breathe, but I still fight, while I can fight
As long as the wrong feels right, it’s like I’m in flight
High off of love drunk from my hate
It’s like I’m huffing paint and I love her the more I suffer
I suffocate and right before I’m about to drown
She resuscitates me, she fucking hates me
And I love it, wait
Where you going? I’m leaving you
No you ain’t, come back
We’re running right back, here we go again
It’s so insane ’cause when it’s going good, it’s going great
I’m Superman, with the wind at his back, she’s Lois Lane
But when it’s bad, it’s awful
I feel so ashamed, I snapped, who’s that dude?
I don’t even know his name, I laid hands on her
I’ll never stoop so low again, I guess I don’t know my own strength
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright, because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright, because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie
You ever love somebody so much
You can barely breathe, when you’re with them, you meet
And neither one of you, even know what hit ’em
Got that warm fuzzy feeling, yeah them chills, used to get ’em
Now you’re getting fucking sick, of looking at ’em
You swore you’ve never hit ’em, never do nothing to hurt ’em
Now you’re in each other’s face,
Spewing venom in your words, when you spit ’em
You push, pull each other’s hair, scratch, claw, bit ’em
Throw ’em down, pin ’em, so lost in the moments, when you’re in ’em
It’s the rage that took over it controls you both
So they say it’s best, to go your separate ways
Guess that they don’t know ya ’cause today, that was yesterday
Yesterday is over, it’s a different day
Sound like broken records, playin’ over, but you promised her
Next time you’ll show restraint
You don’t get another chance
Life is no Nintendo game, but you lied again
Now you get to watch her leave
Out the window, guess that’s why they call it window pane
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s alright, because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s alright, because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie
Now I know we said things, did things
That we didn’t mean and we fall back into the same patterns
Same routine, but your temper’s just as bad, as mine is
You’re the same as me, when it comes to love, you’re just as blinded
Baby please come back, it wasn’t you
Baby it was me, maybe our relationship isn’t as crazy as it seems
Maybe that’s what happens When a tornado meets a volcano
All I know is I love you too much, to walk away now
Come inside, pick up your bags off the sidewalk
Don’t you hear sincerity, in my voice when I talk?
Told you this is my fault, look me in the eyeball
Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the dry wall
Next time, there will be no next time
I apologize even though I know it’s lies
I’m tired of the games, I just want her back, I know I’m a liar
If she ever tries to fucking leave again
I’m a tie her to the bed and set this house on fire
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s alright, because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s alright, because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

กลับหน้ารวมเพลง –