แปลเพลง Love Songs – Lukas Graham (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Love Songs – Lukas Graham เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Love Songs – Lukas Graham Thaisub

แปลเพลง Love Songs – Lukas Graham

Artist: Lukas Graham
Song: Love Songs

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/zIgj2AiUYto

แปลเพลง Love Songs – Lukas Graham ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/love-songs-lukas-graham-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/ntLsxYJA7c4

เนื้อเพลง Love Songs – Lukas Graham

I can hear you’re wasted
And you’re wasting time on me again
I can hear you knocking
On my front door and it’s 3AM
So I call you a taxi
From my pillow, I wish you’d take a hint
And hop on in the backseat
‘Cause I got patience but it’s wearing thin

No, I’m not answering
No, I won’t let you in

Now I know you hear these love songs
And you think they’re all about you
So you turn your radio up
And you sing along
And you tell all of your friends
That I’m not getting over you
Guess I’m too good of a man
To tell you the truth

This is stupid
How could you think that you inspired me?
I guess when you got nasty
That’s what inspired me to leave
Now everybody asks me
Why I never let you back again
I never tell ’em you’re a monster
I know things now, I didn’t know back then

No, I’m not answering
No, I won’t let you in

Now I know you hear these love songs
And you think they’re all about you
So you turn your radio up
And you sing along
And you tell all of your friends
That I’m not getting over you
Guess I’m too good of a man
To tell you the truth

No, I’m not answering
No, I won’t let you in

Now I know you hear these love songs
And you think they’re all about you
So you turn your radio up
And you sing along
And you tell all of your friends
That I’m not getting over you
Guess I’m too good of a man
To tell you the truth